ChuYin.COM
 
WELCOMEMESSAGE
 


NEW BOOK1

NEW BOOK2

 
中国当代书法家祁庆泰

       祁庆泰先生,字庆太,男 1941 年9月生于山
   东章丘,辽宁国画院副院长,书法专业委员会主
  任,一级美术师。《辽宁政协》编委,辽宁省世
  界文化民族
促进会会员,辽宁省书协会员,海峡
  两岸《德艺双馨艺术家》。

详细

   

 


   
Copyright @2002-2009 chuyin.com,Inc.All rights eserved.
www.hg1501.com www.hg1449.com www.hg1431.com www.hg1593.com www.hg1538.com www.hg1547.com www.hg1586.com www.hg1476.com www.hg1430.com

收录码e5d94815bacfe9b3